Döviz, Döviz Nedir?, Dövizin Tanımı

Özü çek, poliçe gibi yabancı paraları temsil eden belgelerdir. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına döviz denmektedir. Bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere "döviz işlemi" veya "kambiyo işlemi" denir. "Döviz" kelimesi dilimize Fransızcadaki devise'den geçmiştir. Genel olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı ifade edilir.

Ekonomik açıdan bakıldığında döviz, iktisadi anlamda bir mal niteliğindedir. Döviz borsaları bazı özel nitelikleri olan piyasalardır. Kısaca belirtmek gerekirse, New York, Londra, Tokyo, Frankfurt, Zürich ve Paris en büyük döviz borsaları arasında bulunmaktadır. Ancak, döviz piyasalarını belirli bir yer veya mekanla sınırlı piyasalar olarak düşünmek doğru değildir.

Döviz borsaları, muayyen coğrafi bölgelerde faaliyet gösterseler de, çeşitli elektronik haberleşme araçlarıyla birbirleriyle sürekli olarak ilişki içinde bulunurlar. Diyebiliriz ki, günün her saatinde dünyadaki döviz piyasalarından herhangi birisi açık bulunur. Mesela Amerika Birleşik Devletlerinin batısında yer alan San Fransisco'da borsalar kapandığında Uzak Doğuda Tokyo, Hong Kong ve Singapur borsaları, ayrıca bu borsalardaki çok uluslu Amerikan ve Avrupa bankalarının şubeleri yeni açılmışlardır. Uzak Doğu borsaları kapandığında ise Orta Doğunun mali piyasaları ve merkezleri iki saatten beri çalışmakta olup Avrupa borsaları mesaiye yeni başlamaktadır. Avrupa ile ortak çalışma saatleri sırasında New York borsasında faaliyet hacmi yoğunlaşmaktadır. Londra bankaları coğrafi konumları dolayısıyla, günlük çalışma süresi içinde öteki Avrupa piyasaları ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere, Uzak Doğu ve Orta Doğu piyasalarıyla işlem yapabilmektedirler. Savaş Döviz & Altın; Tüm şubelerimizde döviz alışı ve döviz satışı işlemlerinde hizmetinizdeyiz.

Copyright 2014 Savaş Döviz & Altın Hizmetleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.